METAMERIC CIVIELE TECHNIEK

DA’S WEER TYPISCH KWALITEIT!

 

© METAMERIC CIVIELE TECHNIEK - 2012 -

Metameric staat voor Da’s weer typisch kwaliteit.

 

Ik, Ing. A. (Andre) Seinstra (introductie) is al sinds 1998 actief is in de GWW-sector en heeft na veel kennis te hebben opgedaan en gevoel voor kwaliteit te hebben ontwikkeld,  in mei 2011 te stap genomen om als Zzp’er verder te gaan. Anno januari 2016 kunnen we al terugkijken op een goeie periode als Zzp’er waarbij veel mooie projecten zijn begeleid bij waterschap Friesland, Dienst Landelijk Gebied, Provincie Friesland, gemeenten Leeuwarden en  Menaldumadeel en Arcadis. Daarnaast wordt ik ingezet als flexibele schil voor het opstellen van kwalitatief goede bestekken voor vaste opdrachtgevers zoals KYBYS en Buroscope. Dit alles is waar Metameric voor staat. Kwaliteit kent geen tijd.

 

Ik ben op alle fronten van de GWW-sector bekend en kan worden ingezet voor diverse projecten en in diverse functies en rollen van het initiatief van het project tot en met het onderhoud van het gerealiseerd project. Dit kan in de vorm van het aannemen van (deel)projecten maar met name als inhuur van o.a. projectleider, besteksschrijver, directievoerder, toezichthouder, calculator etc. op lokatie bij de opdrachtgever.

 

Mijn doelstelling is dan ook het leveren van kwaliteit in producten en in diensten zoals een opdrachtgever wenst te verkrijgen maar dat tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is. Ook de recente ervaringen bevestigen mij elke keer weer dat kwaliteit het enige echte middel is om een project te laten slagen.

 

Voor diegene die reeds kennis hebben gemaakt en in samenwerking projecten hebben uitgevoerd, weten dat ik sta voor mijn zaak. Referenties zijn op verzoek te verkrijgen.

 

 

Mag ik u als volgende referentie opgeven?